Projecten

Chemie

Productie opzet Europa

Een internationale chemische onderneming kampt met verslechterende marges als gevolg van dalende volumes in combinatie met toenemende consolidatie bij leveranciers. In Europa heeft deze onderneming 4 fabrieken. Op verzoek van de CEO ontwikkelden we verschillende alternatieve scenario’s voor de toekomst van deze fabrieken, inclusief het sluiten van 1 of meer sites en het opnieuw verdelen van de volumes over de overblijvende fabrieken.

Vleesverwerking

Bloedrode cijfers

Een leidende slachterij wordt geconfronteerd met snel verslechterende resultaten. Voortdurende kwaliteitsproblemen, prijsdruk, afnemende volumes en bovendien gestage daling van efficiency als gevolg van problemen met de slachtlijnen. Onder tijdsdruk werkten we met het managementteam aan het verkennen en uitwerken van mogelijke oplossingen. Onmiddellijke herstructureringsmaatregelen waren nodig om tijd te winnen teneinde een meer definitieve oplossing te vinden (samengaan met een strategische partner).

Automotive

Marktsegmentering voor groei

Een marktleider in de automotive met stagnerende sales en verlies van marktaandeel, vroeg onze ondersteuning bij het toetsen en uitwerken van alternatieven voor segmentering van de markt. Dit als een basis voor vernieuwde groei en heroveren van marktaandeel

Industriële onderdelen

Voorbereiding overname in China

Voor een leverancier van industriële onderdelen, bereidden we een overname in China voor. Deze voorbereiding behelsde een strategische onderbouwing, een waardering als basis voor de onderhandeling en tenslotte een post-transactie business plan.

Food ingredients

Groei in tijden van crisis!

Door een sterk stijgende vraag werd een internationale leverancier van ingrediënten geconfronteerd met een tekort aan zowel productiecapaciteit als grondstoffen. We hielpen het management met het maken van plannen om de groei te realiseren en tegelijkertijd de belangrijke bottlenecks aan te pakken. Dit betrof onder meer het prioriteren en kiezen van de groeikansen, het identificeren van de benodigde capaciteit en grondstofbehoefte èn het voorbereiden van de kritische investeringen.

>30 quick scans

In uiteenlopende branches

Ondernemers, banken en aandeelhouders vertellen ons dat onze combinatie van commerciële analyse (marktontwikkelingen, positie & perspectieven van de onderneming) èn financiële analyse (diepgaand begrip van historische en toekomstige kasstromen) vrijwel uniek is. Dat het een stevige basis geeft voor verdere besluitvorming en indien nodig, herstructurering. In toenemende mate worden we gevraagd om het management ondersteuning te bieden om de benodigde veranderingen te realiseren.

nl en