Lebrowsky logo

WAT DOEN WE?

BUSINESSPLANNEN

Wij helpen de leiders

van middelgrote en grote ondernemingen in het maken van goed onderbouwde plannen èn het voorbereiden van belangrijke beslissingen
  • Lange-termijn plannen als antwoord op fundamentele veranderingen in de businessomgeving
  • Marktsegmentering, groei-initiatieven en het verbeteren van de winstgevendheid
  • Keuzes omtrent het openhouden, sluiten en/of verplaatsen van bedrijfsonderdelen
  • Investerings- en overnameplannen

Quick scans

Quick scans voor financiers

We onderzoeken de positie en toekomstperspectieven van ondernemingen. Dit vormt de basis voor investerings- en financieringsbeslissingen door investeringsmaatschappijen en banken. We brengen de relevante marktontwikkelingen in kaart, analyseren de financiële prestaties en kasstromen, identificeren de noodzakelijke herstructureringsopties en beoordelen de haalbaarheid van prognoses en de onderliggende aannames.

delivery

Hands-on ondersteuning

We leveren hands-on management ondersteuning bij het opstarten van de implementatie van nieuwe plannen. In de afgelopen jaren hebben we uitvoerige ervaring opgedaan in het leiden van zowel business development initiatieven als herstructureringen. Daarbij hebben we waardevolle lessen geleerd over wat wèl en wat niet werkt. We worden uitgedaagd door complexe situaties waarvoor creatieve oplossingen nodig zijn, maar we zijn pas echt tevreden als deze ideeën zijn vertaald in concrete en passende acties en de eerste resultaten ook zijn behaald.
NLEN
Design and website powered by: Doks design agency